Home


Faculty

Name

Father Name

Scale of Pay

Photo

Dr. Manoj Kumar

Sri Ram Awadh Singh

42090/-

pic

Dr. Sanjeev Singh

Sri Mahendra Kumar Singh

28194/-

 

p

Miss Akanksha Mishra

Sri Sunil Kumar Mishra

23483/-

p

Dr.Aftab Z. Siddique

Sri. M. Siddique

29040/-

p

Sri. Akhilesh Singh Yadav

Sri. R.S.Yadav

28194/-

p

Smt. Anuradha Ghatak

Bijoy Nath Ghatak

22000/-

p

Sri. C.K. Pandey

Sri. Ayodhya Prasad

28194/-

p


Mr. Imran Khan

Mr. Jameel Khan

20000

p

Mr. Kaushal Kishore Verma

Mr. N.K. Verma

28194/-

p

Smt. Mukti Mani Shukla

Mr. Shushil Kumar Shukla

22050

p

Smt. Neelam Jaiswal

Mr. Om Prakash Jaiswal

18000/-

p

Miss Pallavi Prajapati

Mr. Pradeep Kumar Prajapati

22050/-

p

Smt. Pallvi

Mr.C.L. Kureel

28194/-

p

Mr. Pankaj Verma

Mr. Subhash Chandra Verma

18000/-

p

Smt. Rachna Mishra

Mr. Jeevan Lal Mishra

28194/-

p

Miss  Richi Jagwani

Mr. Gopi Chand Jagwani

15500/-

p

Smt. Sharada Yadav

Mr. Kedar Yadav

15000/-

p

Smt. Suman Mishra

Mr. G.M. Mishra

29040/-

p

Dr. Ajay Shukla

Mr. Ravi Shanker Shukla

24200/-

p

Mr. Maithli Saran Thripathi

Mr. Kesav Das Tripathi

20000/-

p

Dr. Mehndi Hasan

Mr. A. Hasan

27287/-

p

Miss Priyanka Sexena

Mr. M.L. Sexena

25000/-

p

 


2008 SSSB.Ed. Sitapur.             Designed & Develop By- Shashank Srivastava Call: +919005555888